Objavljeno: 16-01-2014

Do velikih projekata ZAJEDNO!

Potpisivanjem Sporazuma između Krapinsko-zagorske županije, sedam gradova i općina i Agencije započeo veliki projekt Zagorske biotoplane.

Krapinsko-zagorska županija među prvima je spoznala da su obnovljivi izvori energije preduvjet energetski održivog razvoja i samim time prepoznala vrijednost projekta izgradnje područnog grijanja na biomasu na području svojih gradova i općina - Donje Stubice, Klanjca, Oroslavja, Gornje Stubice, Jesenja, Radoboja, Stubičkih Toplica. Lokalni sabirni centri za biomasu omogućit će sigurnost opskrbe i smanjiti potrebu za dugotrajnim zalihama na samoj lokaciji kotlovnice. Na taj način povećat će se dodana vrijednost projekta pozitivnim utjecajem na lokalno gospodarstvo.

U tom smislu danas jeu Krapini svečano pokrenut jedinstveni županijski program, koji će doprinijeti jačanju domaćeg gospodarstva, povećati udio korištenja obnovljivih izvora energije i utjecati na smanjenje troškova grijanja naših škola, vrtića i drugih javnih zgrada. Potpisivanje Sporazuma definira zajednički interes i aktivnosti Krapinsko-zagorske županije i gradova i općina - vođenja projekta u cijelosti je povjereno našoj Agenciji. Ukupna vrijednost projekta je procijenjena na preko 10 milijuna kuna.