REGEA

Međunarodni projekti

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je identificirati i dati konkretne prijedloge za uklanjanje svih ne-tehnoloških prepreka za izdavanje koncesija i poticanje projekata izgradnje malih hidroelektrana. U projektu je sudjelovalo sedam partnera: Province of Cremona - Italija (voditelj projekta), CESI RICERCA SPA – Italija, , Norwegian University of Science and Technology – Norveška, Regional Secretariat of Attica - Grčka, Energieagentur Waldviertel – Austrija te iz Hrvatske Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu i Karlovačka županija

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 858 416 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2008. – siječanj 2011.

 Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je razviti održivu regiju Sjeverni Tipperary, u Republici Irskoj, kroz provedbu aktivnosti iz područja obnovljivih izvora energije i energetske učinkovitosti. Aktivnosti na projektu uključivale su ugradnju poboljšane toplinske izolacije u postojeće zgrade i obiteljske kuće, ugradnju sustava grijanja u kućanstvima koja će koristiti obnovljive izvore energije, izgradnju 'eko-naselja' u naselju Cloghjordan te izgradnju sustava područnog grijanja na biomasu i solarne kolektore. REGEA je koordinirala aktivnosti vezano uz istraživanje socijalnih i gospodarskih učinaka projekta.

 • EU program: CONCERTO
 • Ukupna vrijednost projekta: 10 145 303 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2007. – listopad 2012.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je na osnovu razmjene znanja i iskustva među regijama doprinijeti povećanju učinkovitosti korištenja energije i smanjenju potrošnje energije u javnim ustanovama Karlovačke županije, provođenjem modela sustavnog gospodarenja energijom. Na projektu su uz Agenciju i stručne službe Karlovačke županije sudjelovale i agencije iz talijanske regije Abruzzo - Agenzia Regionale per l'Edilizia e il Territorio te ARAEN - Agenzia Regionale per l' Energia.

 • EU program: PHARE CBC/INTERREG IIIA – New Adriatic Neighbourhood Programme
 • Ukupna vrijednost projekta:184 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: rujan 2008. – studeni 2009.

Ukratko o projektu:

Projekt je bio usmjeren na podizanje razine svijesti i promociju održivog korištenja prirodnih resursa kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i ostvarivanje energetskih ušteda u potrošnji na području Karlovačke županije i Grada Banja Luka. Aktivnosti na projektu uključivale su izradu i distribuciju edukativnih materijala te organizaciju edukativnih radionica, izradu zajedničke strategije i Akcijskog plana za povećanje energetske učinkovitosti u prekograničnom području, praćenje potrošnje energenata, održavanje natjecanja u energetskoj učinkovitosti te uključivanje u EU Display kampanju.

 • EU program: IPA Prekogranična suradnja Hrvatska – Bosna i Hercegovina
 • Ukupna vrijednost projekta: 162 384,43 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2011. – lipanj 2012. 

Ukratko o projektu:

Projekt Biomass Trade Centres 2 ( BTC 2) pokrenut je u svrhu promocije korištenja goriva iz drvne biomase te stvaranja novih poslovnih mogućnosti na tržištu drvne biomase. Projekt se provodio od strane 11 partnera iz 9 zemalja Europske Unije, a krajnji cilj projekta, odnosno povećanje proizvodnje i korištenja energije iz drvne biomase, nastojao se postići motiviranjem identificiranih skupina na ulaganje u sabirno-logističke centre te pokretanjem projekata ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase. Aktivnosti na projektu uključivale su izradu promotivnih brošura, organizaciju edukativnih radionica i treninga, stručnih izleta i posjeta primjerima dobre prakse, promociju standarda kvalitete drvne biomase, izradu studija izvodljivosti te stručnu i tehničku pomoć pri otvaranju sabirno-logističkih centara za biomasu ili pokretanju projekata ugovorne prodaje toplinske energije iz biomase.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 580 683 €
 • Vrijeme trajanja projekta: svibanj 2011. – travanj 2014.

Ukratko o projektu:

Provedba projekta započela je u siječnju 2012. godine pod vodstvom Francuskog nacionalnog instituta za energetiku - ADEME. U sklopu projekta analizirana su tržišta energetski učinkovitih uređaja u 19. zemalja partnera iz EU koji su činili projektni konzorcij. REGEA je napravila analizu energetski učinkovitih uređaja u RH koja je uključivala sljedeće kategorije uređaja: hladnjaci, perilice rublja, televizori, usisavači, sušilice rublja, klima uređaji i profesionalni hladnjaci. Glavni cilj projekta bio je podizanje svijesti potrošača o načinima uštede energije i očuvanja okoliša kupnjom energetski najučinkovitijih proizvoda.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 148 819 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2012. - prosinac 2014.

Ukratko o projektu:

Projekt LEAP  provodilo je deset partnera iz sedam europskih zemalja usmjerenih na međusobnu suradnju u postizanju visoko postavljenih energetskih i klimatskih ciljeva Europske unije do 2020., na način da se politika energetski održivoga razvoja učini sastavnim dijelom aktivnosti i praksi lokalnih uprava. Projekt je nastojao povećati sposobnost lokalnih uprava u EU da predvode i promiču korištenje mjera energetski održivoga razvoja te pokrenu gospodarstvo na lokalnoj razini prema smanjenju emisija CO2. Podizanjem svijesti i informiranjem stručnjaka i političara, razvijanjem potrebnih vještina i znanja, jasnim porukama o politici energetski održivog razvoja željelo se postići uklanjanje prepreka za energetski održivi razvitak grada. U sklopu projekta pokrenut je velik broj aktivnosti temeljenih na suradnji lokalnih uprava – partnera na projektu s najboljim energetskim projektima provedenih u njihovim gradovima. Međusobna razmjena iskustava pomogla je u povećavanju kapaciteta i razvijanju potrebnih vještina za uspješno provođenje mjera energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 975 383 €
 • Vrijeme trajanja projekta: svibanj 2011. – studeni 2013.

Ukratko o projektu:

Projekt SolidStandards bio je usmjeren na najnovija postignuća vezana uz aspekte kvalitete i održivosti krutih biogoriva, posebice na razvoj odgovarajućih sustava normizacije i certifikacije. Kroz projekt  SolidStandards, predstavnici industrije krutih biogoriva bili su informirani i obučavani u području normizacije i certifikacije te su se prikupile povratne informacije koje su  bile proslijeđene relevantnim odborima za normizaciju, odnosno donositeljima odluka.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 353 106 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2011. – ožujak 2014.

Ukratko o projektu:

Projekt je imao za cilj jačanje kapaciteta ruralnih zajednica i razvoj niza mehanizama koji im olakšavaju energetsko planiranje te izrada Akcijskih planova energetski održivog razvoja (SEAP-a) u sklopu kojih su identificirani konkretni lokalni energetski projekti za provedbu te mogući izvori financiranja njihove provedbe. Koordinator projekta bilo je Nacionalno tehničko sveučilište iz Atene (NTUA), a na projektu je sudjelovalo ukupno 10 partnera iz Austrije, Bugarske, Portugala, Njemačke te Hrvatske. U sklopu projekta REGEA je izradila dva Akcijska plana energetski održivog razvitka grada – za gradove Svetu Nedjelju i Dugo Selo.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 970 892 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2011.- prosinac 2013.

Ukratko o projektu:

Cilj ovog projekta bio je uspostava jakog mehanizma potpore javnom sektoru u provedbi projekata održivog korištenja energije kroz umrežavanje i edukaciju djelatnika energetskih agencija što će doprinijeti provedbi projekata energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, sudjelovanju u EU projektima te jačanju sposobnosti samofinanciranja.

 • EU program: Njemačko federalno ministarstvo za zaštitu okoliša i nuklearnu sigurnost (BMU) uz potporu Njemačkog društva za međunarodnu suradnju (GIZ)
 • Ukupna vrijednost projekta: 73 609 €
 • Vrijeme trajanja projekta: listopad 2010. – rujan 2011

Ukratko o projektu:

Projekt SUSTAINCO bio je usmjeren na poboljšanje energetske učinkovitosti u zgradama sukladno inicijativi EU kojom sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte potrošnje (engl. Nearly Zero Energy Buildings-NZEB) do 2020. godine. REGEA je djelovala kao koordinator projekta u cjelokupnom trogodišnjem razdoblju provedbe aktivnosti. Kao najvažnije projektne aktivnosti, provedene u Hrvatskoj, valja izdvojiti- tehnički i financijski alat izrađen u svrhu olakšavanja procesa planiranja i projektiranja projekta izgradnje ili obnove zgrade po standardima energetski gotovo nulte gradnje, organizacija/suorganizacija konferencija na temu energetske učinkovitosti, mentorstvo i stručna pomoć (s ciljem jačanja stručnog kadra javnih tijela) pri planiranju i realizaciji više od šest projekata izgradnje i obnove zgrada te stručni nadzor na obnovi dva objekta.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 479 041 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2012. – travanj 2015.

Ukratko o projektu:

Glavni cilj projekta BUY SMART + bilo je jačanje sustava zelene javne nabave u 7 zemalja članica EU te prijenos znanja za 8 budućih zemalja članica (među kojima je tada bila i Hrvatska). Projektni tim se sastojao od 18 partnera iz 15 različitih zemalja, a to su redom bili: Berlinska energetska agencija (Njemačka - koordinator projekta), B.&S.U. Beratungs und Service Gesselschaft Umwelt Gmbh (Njemačka), Climate Alliance (Njemačka), Ciparska energetska agencija (Cipar), Ekodoma (Latvija), Agenzia nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (Italija), Energiaklub (Madžarska), Energikontor Sydost (Švedska), O.Oe. Energiesparferband (Austrija), Energy Research and Modernising Institute (Rumunjska), Kaunas Regional Energy Agency (Litva), RAEE (Francuska), ANATOLIKI s.a. (Grčka), Sofia Energy Centre (Bugarska), SEVEn (Češka), Building and Civil Engineering Institute (Slovenija) i CONSIP (Italija).

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 498 939 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2012. – rujan 2014.

Ukratko o projektu:

Projektom je bila obuhvaćena energetska obnova zgrada u vlasništvu Grada Zagreba kroz primjenu mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije za 87 javnih zgrada - 8 zgrada Gradske uprave, 13 zgrada osnovnih škola, 8 zgrada srednjih škola, 32 zgrade dječjih vrtića, 6 zgrada domova za starije i nemoćne, 2 zgrade domova zdravlja i 18 zgrada mjesne samouprave. Projektom je obuhvaćena i modernizacija 3 000 rasvjetnih tijela javne rasvjete LED rasvjetnim tijelima s kontrolnim upravljačkim sustavom. Odobrenjem ZagEE projekta, Grad Zagreb je postao jedan od rijetkih gradova jugoistočne Europe koji je uspješno aplicirao na sredstva programa MLEI PDA programa. Ukupni udio sufinanciranja EACI-a je iznosio 75%.

 • EU program: MLEI PDA
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 813 438 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2013. – travanj 2017.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta je postizanje ušteda energije u EU u iznosu od 20% kroz povećanje korištenja. Projekt EESI2020 bio je usmjeren na pružanje podrške velikim gradovima i metropolitanskim regijama poput Antwerpena, Barcelone, Berlina, Dublina, Graza, Praga, Osla, Sofije ili Zagreba u sustavnoj provedbi EPC projekata.. U sklopu projektnog tima iskusni facilitatori EPC projekata stavili su na raspolaganje iskustva najbolje europske prakse o tome kako razviti i olakšati EPC projekt i program, a nakon završene obuke, novi facilitatori su sami postali umnožitelji EPC koncepta u svojim regijama te na taj način osigurali dugoročne učinke projekta.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1.459.768 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2013. – ožujak 2016.

Ukratko o projektu:

RE-SEEties je bio dvogodišnji  projekt  usmjeren na rješavanje problema neučinkovitog korištenja prirodnih resursa u europskim  gradovima. Uz sudjelovanje 8 gradova i regija te brojnih europskih profesionalnih institucija projekt je nastojao unaprijediti procese donošenja integriranih strateških dokumenata te razinu stručnosti lokalnih vlasti na polju energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora  energije i gospodarenja otpadom. Partner REGEA-e na projektu je bio Grad Ivanić Grad za koji se u sklopu projekta izradila lokalna strategija gospodarenja otpadom i energijom te provela edukativna-promotivna kampanja usmjerena na promjenu ponašanja potrošača i smanjenje potražnje za energijom.

 • EU program: South East Europe Transnational Cooperation Programme
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 249 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: listopad 2012. – rujan 2014.

Ukratko o projektu:

Glavni cilj SMARTinMED projekta bilo je poticanje razvitka malog i srednjeg poduzetništva energetskog sektora kroz uspostavu komunikacijskih kanala za prijenos znanja i pozitivnih iskustava između energetskih klastera na području Sredozemlja. U projektu je sudjelovala Tvrtka Vodolim iz Donje Stubice koja se bavi izgradnjom niskoenergetskih kuća, adaptiranjem i opremanjem raznih objekata te trgovinom, a koja je bila pilot projekt poslovnog modela Canvas. Taj model predstavlja inovativan i zanimljiv pristup poslovanju poduzeća bilo da je riječ o unapređenju poslovanja cijele tvrtke, implementaciji novih proizvoda, usluga i projekata ili pak unapređenju starih. Njegova uspješna primjena pomogla je unaprijediti poslovanje tvrtke Vodolim, te im je kroz identifikaciju i uklanjanje uočenih barijera otvorila vrata novim ulaganjima i razvitku proizvoda i tehnologija konkurentnih na domaćem i inozemnim tržištu.

 • EU program: Interreg MED)
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 336 860 €
 • Vrijeme trajanja projekta: veljača 2013. - lipanj 2015.

Ukratko o projektu:  

Konačni rezultati ovog velikog projekta koji se 18 mjeseci provodio u Albaniji i na Kosovu predstavljeni su brojnim predstavnicima ministarstava i tijela nadležnih za energetiku, šumarstvo i zaštitu okoliša Republike Kosovo te Svjetske banke, UN-a i drugih međunarodnih organizacija. Međunarodni konzorcij su uz Agenciju činili i nizozemski CNVP - Connecting Natural Values and People, NRS - Natural Resource Solutions (Kosovo), Diava Consulting (Albanija), Sv. Cyril and Methodius University, Faculty of Forestry Skopje (Makedonija) te Wageningen University. Na ovom je projektu REGEA sudjelovala u svojstvu konzultanta.

 • Međunarodna financijska institucija: Svjetska banka

Ukratko o projektu:  

Projekt je proveden s ciljem informiranja predstavnika gradova i općina, ali i ostalih dionika na području Republike Hrvatske, o važnosti planiranja i izvođenja projekata javne rasvjete na ekološki i ekonomski održiv način. Konzorcij su sačinjavali partneri iz Slovenije (Općina Krško, Lokalna energetska agencija Dolenjska- Posavje- Bela Krajina, Lokalna energetska agencija Spodnje Podravje, Fakultet elektrotehnike Sveučilišta u Ljubljani) te Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske, Grad Zaprešić i Grad Jastrebarsko kao hrvatski predstavnici u projektu. Najzanimljiviji dio projekta bili su pilot projekti u sklopu kojih je u Gradu Zaprešiću rekonstruirana rasvjeta šetnice, dok je u Jastrebarskom napravljena demonstracijska pruga dekorativne rasvjete crkve Svetog Nikole i crkve Svetog Jurja.

 • EU program: IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska
 • Ukupna vrijednost projekta: 493.346 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2011. - ožujak 2013. 

Ukratko o projektu:

Projekt je provodio konzorcij partnera iz Gornje Austrije Češke, Poljske, Irske, Švedske, Slovenije, Makedonije, Španjolske, uz REGEA-u i Zagrebačku županiju. Cilj projekta bio je razvoj regionalnih tržišta za poslove Ugovaranja energetskog učinka - EPC kroz projekte rekonstrukcije javne rasvjete LED izvorima svjetlosti. Pokrenuta su 4 pilot projekta rekonstrukcije sustava javne rasvjete u gradovima Jastrebarsko, Sveta Nedelja i Zaprešić te Općini Brdovec. Tijekom 2014. i početkom 2015. godine provedeno je snimanje postojećeg stanja odabranih pilot dionica te je kreirana natječajna dokumentacija kao i prijedlog Ugovora o energetskom učinku.

 • EU program: Inteligentna energija za Europu
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 437 399 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2014. – ožujak 2017. 

Ukratko o projektu:

EE CULTURE bavio se primjenom energetske učinkovitosti u kulturnoj baštini u prekograničnom području Hrvatske i Slovenije. Proveden je u suradnji s Krapinsko-zagorskom županijom i slovenskim partnerima, a u sklopu projekta obnovljena je Županijska palača u Krapini te Vila Rožle u Velenju. Projekt je za cilj imao zaštitu kulturne baštine, kako bi se ona očuvala u izvornom stanju za buduće naraštaje, te stvorili povoljniji uvjeti za njihovu revitalizaciju kroz primjerenu namjenu i korištenje mjera energetske učinkovitosti u prekograničnom području SLO-HR.

 • EU program: IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska
 • Ukupna vrijednost projekta: 795 401,20 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2014. - studeni 2015.

Ukratko o projektu:

Projektom je promovirano povećano i poboljšano iskorištavanje drva lošije kvalitete za energetske svrhe, utemeljene na uspostavi lokalnih proizvodnih lanaca. Aktivnosti projekta uključivale su analize potencijala drvne biomase iz šuma i brzorastućih nasada za izabrane regije, analizu tehnologija proizvodnje drvne biomase sa okvirnim troškovima, analizu trenutne potrošnje biomase izradu baze podataka sa po 30 zgrada javne namjene koje su pogodne za prelazak na grijanje drvnom masom, izradu studija izvodljivosti, projektne dokumentacije te informiranje javnosti.

 • EU program: : IPA prekogranična suradnja Slovenija – Hrvatska
 • Ukupna vrijednost projekta: 235.779 €
 • Vrijeme trajanja projekta: prosinac 2013. – kolovoz 2015.

Ukratko o projektu:

BioRES projekt pokrenut je s ciljem uvođenja inovativnog koncepta Sabirno-logističkih centara (SLC) za biomasu u Hrvatskoj, Srbiji i Bugarskoj temeljem međunarodne suradnje s tehnološkim liderima Europe. Projektom se željelo postići povećanje tržišnog udjela domaćih opskrbnih lanaca proizvodnje goriva iz drvne biomase kontrolirane kvalitete iz šumarstava kojima se upravlja na održiv način pomoću razvoja SLC-ova kao regionalnih centara.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta:1 865 411 €
 • Vrijeme trajanja projekta: siječanj 2015 – srpanj 2017.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta NEWLIGHT je rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete u dvije županije – Zagrebačkoj i Krapinsko-zagorskoj. Kroz projekt NEWLIGHT je za krajnje korisnike (gradove i općine) ostvareno 100%-no financiranje tehničke podrške kroz proračune županija (10%) i ELENA programa (90%),. Tehnička pomoć za 57 općina i gradova financirana u sklopu projekta obuhvaća provedbu detaljnih energetskih pregleda, izradu akcijskih planova za provedbu modernizacije i rekonstrukcije sustava javne rasvjete, pripremu dokumentacije za odabir izvođača radova, uz naglasak na ESCO izvor financiranja temeljem javno-privatnog partnerstva, Ugovora o energetskom učinku (JPPEPC) te izradu glavnog projekta izgradnje nove ili rekonstrukcije postojeće rasvjete. 

 • EU program: ELENA
 • Ukupna vrijednost projekta: 20 000 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2015. – studeni 2018.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta BioVill je prijenos znanja i iskustva o bioenergetskim naseljima iz zemalja u kojima bioenergetska naselja već postoje (Njemačka i Austrija) u države s manje iskustva na tom području (Slovenija, Srbija, Hrvatska, Makedonija i Rumunjska). Projektom se potiče razvoj bioenergetskog sektora u ciljanim zemljama kroz jačanje uloge energije dobivene iz lokalne biomase. Također, projektom se otvaraju mogućnosti za jačanje lokalnih poljoprivrednika, drvoprerađivača te malih i srednjih poduzeća (MSP). U Hrvatskoj su, kao pilot projekti, odabrane 2 općine (Perušić i Lekenik) koje će postati buduća bioenergetska naselja. Općinama će se kroz projekt pružiti besplatna stručna i tehnička pomoć u provedbi aktivnosti koje će se provoditi u okviru BioVill projekta- izrada strateških dokumenata, tehnološko-ekonomska analiza te organizacija studijskih putovanja u bioenergetska naselja u Njemačkoj i Austriji kako bi se u praksi pokazale prednosti korištenja energije biomase.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 990 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2016. - veljača 2019.

Ukratko o projektu:

EmBuild podržava jedinice lokalne i regionalne samouprave u državama jugoistočne Europe u svrhu pripreme za izradu Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu fonda zgrada u njihovom vlasništvu.. Projektni fokus su općine/gradovi/županije koji imaju vlastite Dugoročne strategije obnove za zgrade u njihovom vlasništvu, druge općine/gradovi/županije koji slijede njihov primjer te da mjere predložene strategijama postižu više ciljeva: niži računi energenata, povećana razina udobnosti, zdravija klima radnog prostora, poboljšana kakvoća zraka u prostoru, stvaranje zelenih radnih mjesta, itd.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 554 192,50 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2016. – kolovoz 2018.

Ukratko o projektu:

Osnovni cilj projekta je povećati broj energetski obnovljenih zgrada s ciljem smanjenja energetske potrošnje te potaknuti stvaranje tržišta za specijalizirane tvrtke u sektoru energetske obnove zgrada kroz strateški i pravni okvir. Cilj projekta u Hrvatskoj je pružiti podršku provedbi Operativnog programa Konkurentnost i Kohezija 2014.-2020. temeljenoj na međuregionalnoj razmjeni iskustava i dobrih primjera iz prakse. Projekt se provodi u uskoj suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

 • EU fond: INTERREG Europe
 • Vrijednost projekta: 1 622 547 €
 • Vrijeme trajanja projekta: travanj 2016. – rujan 2020.

Ukratko o projektu:

NEW FINANCE je kapitalizacijski projekt čiji je osnovni cilj  je pružiti podršku donositeljima odluka iz javnog i financijskog sektora s ciljem pronalaska i primjene uspješnih strategija za mobilizaciju privatnog kapitala i bolju iskoristivost europskih strukturnih fondova. S namjerom pokretanja novih ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije u javnim zgradama, usmjeren je na učinkovitu replikaciju uspješnih implementacijskih modela, na aktivnosti umrežavanja svih ključnih dionika iz javnog i privatnog sektora, te na podizanje kapaciteta za pokretanje i provedbu projekata energetske učinkovitosti. Projekt se provodi u 6 mediteranskih država: Bosni i Hercegovini, Italiji, Hrvatskoj, Malti, Sloveniji i Španjolskoj, a glavni rezultati projekta su web platforma sa primjerima dobre prakse i potpisani ugovori o financiranju 5 projekata energetske obnove javnih zgrada po nekom od financijskih modela koji podrazumijeva privatna ulaganja. Provedbu projekta koordinira REGEA. 

 • EU program: INTERREG MED
 • Ukupna vrijednost projekta: 931 597 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2016. - srpanj 2018.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta LOCAL4GREEN je pomoći lokalnim vlastima da uspostave i implementiraju inovativne lokalne fiskalne politike usmjerene na promicanje obnovljivih izvora energije u javno-privatnom sektoru i u kućanstvima unutar okvira postojećih Akcijskih planova energetski održivog razvitka koji su usvojile općine i gradovi koji su dio Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju. U sklopu projekta LOCAL4GREEN razvijena je vlastita metodologija za izradu nacrta, implementaciju, praćenje i evaluaciju lokalnih politika koje putem fiskalnih mjera promiču obnovljive izvore energije. Projekt vodi Udruženje općina i provincija Valencije (FVMP) u Španjolskoj, a zajednički ga provodi konzorcij partnera iz 9 mediteranskih zemalja. U sklopu projekta izraditi će se studije izvodljivosti uvođenja fiskalne politike s ciljem poticanja korištenja obnovljivih izvora energije za 60 pilot gradova/općina. U RH, REGEA će iste izraditi iste za Brdovec, Dugo Selo, Jastrebarsko, Klanjec i Pregradu. Nakon testiranja modela osigurati će se i šira primjena dobre prakse metodom kapitalizacije.

 • EU fond: INTERREG MED
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 013 423,15 €
 • Vrijeme trajanja projekta: studeni 2016 - travanj 2019. 

Ukratko o projektu:

Projekt se provodi s ciljem jačanja sposobnosti i kapaciteta lokalne i regionalne samouprave za donošenje odluka o strateškom planiranju na području gospodarenja energijom u javnim zgradama u 5 mediteranskih zemalja: Italiji, Portugalu, Španjolskoj, Grčkoj i Hrvatskoj u kojoj se projekt se provodi na području Grada Karlovca.

 • EU program: INTERREG MED
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 234 296 €
 • Vrijeme trajanja projekta: veljača 2017. – srpanj 2019.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta je jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave u provedbi akcijskih planova i strategija u području energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije. Kroz projekt će se uspostaviti sustav upravljanja kvalitetom i certificikacijski program kroz promociju European Energy Award, a projektom je obuhvaćeno ukupno 30 pilot gradova u 4 zemlje članice EU.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 389 615 €
 • Vrijeme trajanja projekta: veljača 2018. – siječanj 2022.

Ukratko o projektu:

Projekt ima za cilj ojačati povjerenje privatnih investitora u projekte energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije na području EU i zemalja kandidatkinja za ulazak u EU. Projekt će promovirati intenzivnu suradnju naprednih i partnera početnika u primjeni inovativnih mehanizama financiranja projekata (EPC, leasing modela te grupnog financiranja). Partner Agencije na projektu je i Razvojna agencija Grada Zagreba.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 005 125 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta je pružanje stručne pomoći gradovima u izradi Akcijskih planova energetski održivog razvitka i ublažavanja utjecaja klimatskih promjena, tzv. SECAP – Sustainable Energy and Climate Action Plan. Projekt PETAHELIX je usredotočen na razvoj i testiranje novog pristupa sustava integralnog planiranja održive energije, kako horizontalnog tako i vertikalnog, koji je povezan s ključnim dionicima i postojanim energetskim rješenjima kao što su industrija i poslovni sektor, građevinski sektor, nevladine organizacije, akademske zajednice i relevantne udruge. Agencija je partner na projektu, a koordinator projekta je Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 808 344 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Osnovni cilj projekta je pružanje stručne podrške za rekonstrukciju centraliziranih toplinskih sustava u većim gradovima, za ukupno 7 zemalja članica EU. Partneri na projektu iz Hrvatske su REGEA i Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu, a pružit će se podrška zainteresiranim tvrtkama koje upravljaju i vode centralizirane toplinske sustave.

 • EU program: Obzor 2020
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 098 488 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2018. – rujan 2020.

Ukratko o projektu:

eCentral ima za cilj promovirati prednosti nZEB standarda gradnje u odnosu na tradicionalne modele kroz razvoj softverskih alata za planiranje energetske obnove, organizaciju radionica na temu nZEB standarda gradnje i inovativnih financijskih mehanizama te na kraju i realizacijom 3 pilot projekta izgradnje i rekonstrukcije javnih zgrada prema nZEB standardu u Sloveniji, Mađarskoj i Hrvatskoj.

 • EU fprogram: Interreg Central Europe
 • Ukupna vrijednost projekta: 2 676 236 €
 • Vrijeme trajanja projekta: rujan 2017. - veljača 2021.

Ukratko o projektu:

Ovaj trogodišnji projekt ima za cilj ponuditi konkretna tehnička i edukativna rješenja za analizu i planiranje procesa optimizacije postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda te pametno gospodarenje otpadom. Projekt REEF 2W se suočava sa izazovom razvoja i primjene rješenja za povećanje energetske učinkovitosti i proizvodnje energije iz obnovljivih izvora u javnoj infrastrukturi, a partneri iz 5 srednjoeuropskih zemalja udružuju snage za poboljšanje upravljanja zaštitom okoliša u urbanim sredinama. Na projektu ukupno sudjeluje 13 partnera dok provedbu istog koordinira Talijanska nacionalna agencija za nove tehnologije, energiju i održivi razvoj (ENEA).

 • EU program: European Regional and Development Fund (ERDF), Interreg CENTRAL EUROPE
 • Ukupna vrijednost projekta:  2 300 298,84 €
 • Vrijeme trajanja projekta: lipanj 2017. – svibanj 2020.

Ukratko o projektu:

Projekt BhENEFIT bavi se, među ostalim, poboljšanjem kapaciteta za održivo korištenje kulturne baštine i resursa. Na inovativan način povezuje građevinsku baštinu i energetski i ekološki prihvatljive alate za održivo upravljanje povijesnim urbanim područjima. Cilj projekta je izrada zajedničke strategije upravljanja zaštićenom graditeljskom baštinom za centralnu Europu te njena primjena na lokalnoj razini. Kroz projekt će se implementirati ICT alati kao pomoć svim dionicima u upravljanju i odlučivanju te prilikom obnove zaštićene graditeljske baštine. Pilot područje je Grad Karlovac.

 • EU program: INTERREG CENTRAL EUROPE
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 850 795,95 €
 • Vrijeme trajanja projekta: lipanj 2017. – studeni 2019.

Ukratko o projektu:

Cilj i svrha projekta je pokrenuti energetsku tranziciju na regionalnoj razini kroz poticanje korištenja lokalno prisutnog obnovljivog izvora energije – drva. Projektom će se kroz 2018. Godinu, osim niza promotivnih i edukativnih aktivnosti, rekonstruirati kotlovnica na lož ulje u Srednjoj školi Duga Resa i ugraditi kotao na drvnu sječku koja će zatim kroz model toplinskog poduzetništva biti predana na upravljanje privatnoj tvrtki, odnosno pružatelju usluge ugovorne prodaje topline. Osim REGEA-e koja je koordinator, na projektu sudjeluju i Karlovačka županija te Razvojna agencija Unsko-sanskog kantona i Grad Cazin.

 • EU program: Interreg IPA CBC Hrvatska-Bosna i Hercegovina-Crna Gora
 • Ukupna vrijednost projekta: 698 681 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2017. – prosinac 2018.

Ukratko o projektu:

ManagEnergy inicijativa započela je u lipnju 2017. i trajat će 36 mjeseci. Za provedbu inicijative Europska komisija je putem tendera izabrala projektni konzorcij koji zajednički koordiniraju Limerick Institute of Technology i Agencija, a sudjeluju još i FEDARENE, Berlinska energetska agencija, Energetska agencija Gornje Austrije, Tipperary energetska agencija te dvije hrvatske tvrtke – IT specijalisti Cognita i Millenium promocija. Naglasak projekta je na poticanju 500 – 900 milijuna projektnih investicija u održivo korištenje energije te pripremi energetske tranzicije na lokalnoj i regionalnoj razini što se planira postići kroz novi web i društvene mreže, 8 trodnevnih treninga (Master Classes) u Briselu, 21 dvodnevnih misija širom EU-28 te tri godišnja događanja umrežavanja energetskih agencija na EU razini.

 • EU program: Europska komisija
 • Ukupna vrijednost projekta: 700 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: srpanj 2017. – srpanj 2020.

Ukratko o projektu:

Cilj projekta bio je ujednačiti metodologije za procjenu energetskog potencijala biomase (prvenstveno šumske i poljoprivredne) za područje zemalja članica i kandidata EU, a u svrhu poboljšanja alata za planiranje i donošenje odluka o provedbi programa i projekata energetskog iskorištavanja biomase. Koordinator projekta bilo je Sveučilište u Freiburgu (Njemačka), a konzorcij je uključivao ukupno 15 partnera iz 9 zemalja EU te Ukrajine.

 • EU program: 7th Framework Programme
 • Ukupna vrijednost projekta: 1 815 991 €
 • Vrijeme trajanja projekta: ožujak 2008. – studeni 2010.

Ukratko o projektu:

U okviru projekta izrađena je studija izvodljivosti rekonstrukcije javne rasvjete za Grad Priština (Kosovo), u koordinaciji s Berlinskom energetskom agencijom. Projektom je proveden preliminarni energetski pregled sustava javne rasvjete, provedena analiza tehničkih i tehnoloških aspekata postojećeg sustava te preporuke za rekonstrukciju odnosno novu opremu i infrastrukturu, provedena analiza pravnih aspekata i ekonomsko-financijska analiza te prikazani najvažniji pokazatelji. Zaključno dane su preporuke za daljnju provedbu rekonstrukcije sustava javne rasvjete za Grad Prištinu.

 • Međunarodna financijska institucija: Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Ukratko o projektu:

Za potrebe Svjetske Banke provedena je analiza energetske učinkovitosti sektora u zgradarstvu na području Republike Hrvatske. Aktivnosti su uključivale ocjenu nacionalnog okvira (pravnog, institucionalnog, tržišnog), analizu dosadašnjih programa i inicijativa na području energetske obnove zgrada (prvenstveno stambenih te zgrada javne namjene) te pripremu podloga za izradu akcijskog plana (Roadmap) za provedbu programa i projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu.

 • Međunarodna financijska institucija: Svjetska banka

Ukratko o projektu:

U okviru Međunarodne energetske agencije (International Energy Agency – IEA) od 2008. godine REGEA je sudjelovala u radu projekta koji je imao za osnovni cilj prijenos znanja i razmjenu iskustava i dobre prakse iz područja energetskog iskorištavanja biomase, s naglaskom na analizu socijalnih i gospodarskih učinaka. U projektu su sudjelovali stručnjaci iz vodećih svjetskih zemalja na području korištenja biomase – Austrije, Kanade, Švedske, Japana, Njemačke, Norveške, Irske, Ujedinjenog Kraljevstva, Novog Zelanda te Hrvatske.

 • International organization: International Energy Agency – Bioenergy Implementing Agreement
 • Ukupna vrijednost projekta:300 000 €
 • Vrijeme trajanja projekta: 2000. – 2012.
Top