U tu svrhu sve ustanove i prostori javne namjene dužni su redovito dostavljati podatke o mjesečnoj potrošnji energenata i vode. Kontinuirano praćenje i analiza potrošnje energenata i vode provodi se u svrhu smanjenja njihove potrošnje i definiranjem mjera povećanja energetske učinkovitosti.